يــــــــــــــزدي

رشته

دوست دارم،دست وپايم را

صليب کنم،به استقامت عشقت

و....دل را،صفحه ای به نازکی غمزه های پنهان

ای شور آفرين من.......

وآنگاه.....با صليب و صفحه دل

بادبادکی بسازم ،با صداقت عشق

واز رشته های پريشان گيسوانت،

بندی به پای بادبادک دل،

تاامانتی باشد

دردستهای پرتوان تو،

ای معشوق ماندگار!

قلبم را به باد بسپار

تااوج

بارشته ای که دست توباشد

تادر صفحه ات به شورو مستی عشق

 به رقص آيم،

دوست دارم،صفحه قلبم

آيينه ای شود

 از جلوه های تو،ای بی نظيرمن!

 مرا به دست باد بسپار

تابادبادک قلبم

تا به همسايگی خورشيد،

سعی کند !چون هاجر

و.....باز،........رشته به دستت

و رقص من ،تنها برای توست.......

(علی)

 

+ علی ; ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٢٤
comment نظرات ()