يــــــــــــــزدي

کوره و گداختن

آدم با چهل سال گريه........به بهشت باز نگشت ......فقط توبه اش را پذيرفتند.

موسی با چهل شب عبادت٬خدايش را شناخت ....ولی ايمان بخشی از امتش از دست رفت.

محمد ص با چهل سال صداقت ٬به آغوش ربش راه يافت و......صداقت و امامت يافت.

و.......اين خون حسين است که در اين چهل شب  به ميکده ها حلاوت عشق را می بخشد.

اين چهل روز است که سجاد را در صلاحيت امامت تثبيت می کند و تا پايان راه سجاد و زينت عابدينش ميکند.

اين اربعين روزهاست که زينب را زين اب می کند و در دو دنيا زبانزدش می سازد.مگر فرزند فاطمه نبايد صلاحيتی چون دختر فاطمه داشته باشد؟

و.......اين چهل شب است که سادات ٬ذريه فاطمه رادرکوره می گدازد و می سازد تا سرشار بودن از عشق خدادر وجودشان چنان نهادينه شود که نسل آنها از اين پاکی میراث برند ورادرادوار مختلف تاريخ جبهه حق را به حرکت آورند.وخونشان حياتبخش جانهاباشد. 

.....ای انسان٬در حال گداخته شدن هستی٬گداخته شدنی.....تا به ملاقات خدايت برسی.اين کلام خداشت و عاشوراييان چنان بودند و چنين هستند.

اربعين شهادت عشاق خالص خدا تسليت باد

علی

+ علی ; ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢٢
comment نظرات ()