يــــــــــــــزدي

اخلاص

طوبی لمن اخلص للله عمله.......طوبی برای کسی است که عملش را برای خدا خالص گرداند.(امام علی ع).
شنيدم که پس از رحلت علامه مجلسی(ره) کسی اورا در خواب ديد واز احوالات پس از مرگ پرسيد.
علامه گفت:درعالم برزخ به من گفتند ميزان سيئات تو از حسنات بيشتر است. به التماس افتادم و دليل آوردم که من درراه خدا کار هايی کرده ام که به حساب نيامده.
-کتابهای بحارالانوارو.....را نوشته ام
-در مسجد جماعت اقامه کرده وبه ارشاد خلق الله پرداخته ام.
-.......................
فرشتگان گفتند:اگر برای خدا کتاب نوشتی ،چرا اسم خودت را به عنوان مولف مطرح کردی؟
آنگاه که از جماعت فارغ می شدی از کثرت مريد شاد مي شدی.
پس مزد خود را از طريق کسب شهرت ورضايت خاطر از افزايش مريدان گرفته ای.
در موقعيت بدی گير افتاده بودم.که بادليل زير مرا بهشتی به حساب آوردند:
...........گفتند:روزی در کوچه خلوتی ميرفتی،زنی يهودی کودکش را درآغوش کشيده ودر جلو تو راه ميرفت،به طوری که فرزندش از بالای شانه مادر ترا ميديد.
.....سيب سرخی در دست داشتی و آن کودک شيفته سيب تو شده بود. برای رضای خدا سيب را به او دادی به طوری که حتی مادرش هم نفهميد.
و.........اين عمل خالصانه موجب عفو توشد.
...................راستی چه ميزان از اعمال ما خالصانه است؟
ماه رمضان فرصت خوبی است.
+ علی ; ۸:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۸/٢۸
comment نظرات ()