يــــــــــــــزدي

تبريک

.....ما خوشحاليم و افتخار می کنيم که ائمه معصومین(ع) و پيشوايان ما،از نظرفردی و اجتماعی سرآمد زمان خود بودند.
..........پس، حلم حسن(ع)وصبر و بردباری او ..............ارزشمند است.
تحمل سختيها،بينش سياسی،وتصميم بموقع در پذيرش آتش بس از سوی آن حضرت ،نشانه ای از هوش ودانش وارتباط با غيب از سوی امام است.
.........او که وجود مبارکش معدن عظمت و محل رفت وآمد فرشتگان بود.
...............وکرامت و جوانمردی،بخشندگی واحسان،از ويژگيهای برتر اين امام همام است.
.........حسن خلق و رفتار صميمانه با مردم،سر نفوذ کلام اين معصوم(ع)است.
.........حضور در صحنه های جهاد در کنار پدر بزرگوار وخود را به خطر افکندن برای حفظ صيانت اسلام،از سوی اين فرزند پيامبر(ص)دليل بر مردمی بودن اعضای اين خاندان پاکيهاست.
.............و...........تبريک برشيعيان عزيز و کل مسلمين جهان که چنين رهبران اسوه ای دارند
................تبريک به خودمان
+ علی ; ٢:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۸/٢٩
comment نظرات ()