يــــــــــــــزدي

چرا علی(ع) ترور شد؟

چون علی (ع):
ــ دست پرورده رسول خدا(ص) بود
ــ اولين نماز گزار مرد بود
ــ در شب ليلة المبيت به جای پيامير خدا خوابيد تا راه برای تشکيل حکومت اسلامی باز شود
ــ مدافع دين خدا بود
ــ در خندق اسطوره شرک را از پا درآورد
ــ در جنگها پيروزی اسلام را به ارمغان می آورد
ــ چنان پاک بود که همه مومنان در برابرش سر تعظيم فرود می آوردند
ــ داماد رسول خدا بود
ــ نمی گذاشت حق مظلوم ضايع شود
ــ او عدالت مجسم بود
ــ از تفرقه ياران رسول خدا پس از رحلت وجود گرانقدرش جلوگيری کرد
ــ به مستکبرين بهايی بيش از پا برهنگان نمی داد
ــ اشراف را با مساکين مساوی مي ديد
ــ قلب رئوفش بوی رأفت الهی می داد
ــ تلاش اقتصاديش او را از وابستگی به دیگران بی نیاز کرده بود
ــ با هر گونه تحجر و خشک مغزی وارتجاع مبارزه می کرد
ــ با هر گونه التقاط وبدعت برخورد می کرد
ــ کاخ نشینی را بر کوخ نشینی ترجیح نمیداد. پس با خاک نشینان دمساز بود و ابوتراب نام گرفته بود.
ــ ترور علی انتقام از محمد(ص) بود.

......؟؟؟؟؟!!!!!!....چه می گویم....!!!!!!؟؟؟؟؟......

چون علی(ع) علی(ع)بود
+ علی ; ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۳
comment نظرات ()