يــــــــــــــزدي

جوان

در حالی که قبل از اسلام خيلی از مکاتب دينی که تحريف شده بودند و مکتب های شرک آلود برای جوانان ارزشی قائل نبودند وهمه فضائل را برای سالخوردگان ،ريش سفيدان و شيوخ وارفته،متحجروعقب مانده اندوخته بودند.به طوری که می گفتند اگر خداوند پیامبری را می خواست بفرستد چرا از ابو جهل و ابو لهب و....را انتخاب نکرد
.........پيامبر اسلام جوان ترين پيرو خود را به جانشينی خود با اذن خدا می گمارد
........مسابقات کشتی جوانان را داوری می کند
........با جوانان در مورد جنگ و......مشورت می کند
........جوان ۱۹ ساله را به فرماندهی جنگی بزرگ وبرون مرزی می گمارد
وپس از او
........جانشينش را به بهانه جوان بودن و شوخ بودن از امامت محروم می کنند وشيخی سالخورده را جانشين او می کنند
.......از لشکر اسامه سر پيچی می کنند
.......وعقب گردی بزرگ را آغاز می کنند
و....جوانانی چون علي اکبر،ابوالفضل،قاسم ابن حسن و........بينی اين جرثومه های فساد را در مقطع ديگری از تاريخ به خاک ميمالند
...............در مقطعی از تاریخ شاه از یاران امام خمینی می پرسد. وآن بزرگوار می فرماید یاران من به دنیا نیامده اند و در پشت پدرانشان هستند.
..........و۱۵ سال بعد کودکان مدرسه حماسه ۱۳ آبان را خلق می کنند و با کوکتل مولوتوف و.....چرخهای ماشین جنگی شاه را منهدم میکنند
......و چند سال بعد نارنجک به خود میبندند و تانک های متجاوز را از کار می اندازند.شناسنامه خودرا دستکاری میکنند تا به حمایت او به جبهه بروندو..........
سر موفقیت امام جلب اعتماد و گویش با زبان جوانان بود. به آنها بها دادوسرافرازی را برای اسلام وانقلاب به ارمغان آورد
.....این فرزندان انقلاب را نباید دست کم گرفت
.....باید برای آنها ارزش ویژه ای قائل شد
.....آنها فریب نمی خورند وصادقند باید صادقانه با آنها حرف زد
.....باید زبان آنها را فهمید وبا همان زبان صحبت و استدلال کرد
.....و..........
بدانیم که مهندس میر حسین موسوی سالها نخست وزیر ایران بود و موفق هم بود او یک جوان بود که پست نخست وزیری را به عهده گرفت.
........زبان زور و ترور و اعدام برای فرزندان انقلاب بی تاثیر است این زبان را برای متجاوزین واقعی به عرض و ناموس و اموال و استقلال و حیثیت وشرف این مرز و بوم به کار بگیریم.که دود بیراهه رفتن به چشم همه ما خواهدرفت
.....امام روزی به این بچه ها گفت .......شما امید من هستید،نوید من هستید
+ علی ; ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۱٧
comment نظرات ()