يــــــــــــــزدي

تسليت

شهادت حضرت امام صادق را تسليت می گويم
ما فقه جعفری را مديون زيرکی و حسن استفاده از شرائط زمانی و مکانی توسط آن بزرگوار هستيم.
ما سنت رسوالله (ص) را از ايشان وشاگردانشان ياد گرفتيم.
زيركي و شيوه سياست در عصر تقيه و مخفي كاري از شيوه هاي ارزشمند امامت آن بزرگوار است.
.....در مدينه آن دوران كه شايد حدود ۱۵۰۰۰ نفر سكنه بيشتر نداشت ،هزاران نفر در مدارس علميه درس مي خواندند و جابربن حيان و ابن هيثم و خوارزمي و......نتيجه دانش پژوهي آن بزرگوار است.
....اجتهاد و فقه كه از تفكرات مترقيانه شيعه است(انگونه كه ائمه فرموده اند...نه آنچه بعضي اشخاص مي خواهند).......توسط اين بزرگوار تقويت شد.
دانش،علم،آگاهي و بينش،از ويژگيهاي آن حضرت بود به طوري كه علومي كه از آن حضرت نقل شده،ره توشه كاروانيان شده بود.
اين عبارت هم از آن بزرگوار نقل شده:در بنيان،ماستگارگاني بوديم....كه از مانور مي طلبيدند....و امروز براي خلائق برهان هستيم....ما درياها هستيم كه در آنها براي غواص شمادر گرانبها و ياقوت و مرجان است
اين كلمه قصار هم از ايشان است:مكارم اخلاق در اين موارد است :ورع،قناعت،صبر، شكر،حلم، حيا،سخاوت،شجاعت،غيرت،راستگويي،نيكوكاري،باز پس دادن امانت،يقين،خوشخويي و مروت
۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸
ااما:بالاخره زمان سفر فرارسيد و اگر خدا بخواهد چند روزي در وطن ولي در اتاقهاي بدون كامپيوتر خواهم بود و ۳نتيجه
۱:از شر نوشته هاي بعضا گنگ و مغلق و كنايه آميز من را حت خواهيد شد.....
۲: آقاقلي مزاحم من نيست و كامپيوتر را تصرف مي كند و تركتازي ميكند و پيامهايش را دنبال پيامهاي من نميدهد...............
٫۳:.....................
+ علی ; ۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۸
comment نظرات ()