يــــــــــــــزدي

قافله در قافله

قافله به پيش ميرود.....تا کجا؟........کاروانيان هر کدام به راهی،به کدام راه؟.....
اندکی درراه وبيشتر بی راه.....هر کسی نقشی و ره توشه ای اما،........خوردن است و خفتن است و لذتها.......و...چنگ اندازی.
قافله درراه است ودر متن قافله،قافله ايست.......سبز سبز،.....کاروانی سبز.
...کاروان سبز را مردی سبز .....از تبار آسمانی هاقافله سالار است،....قافله سبز است .....و....کاروانيان با دلی سپيد به پيش می روند تا...........سرزمينی که خاک است و خورشيد و عشق.
.......اين قافله لاله گون خواهدشد..........
+ علی ; ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۳
comment نظرات ()