يــــــــــــــزدي

يتيم

جنگ خرابي داشت.....يتيمی داشت بيوه شدن داشت....مردهايی با شيرخواره های بدون مادر و.......مغازه های به تاراج رفته....خانه هايی که باخون دل ساخته شده وويران شده وخانواده های بی سرپناه و.....ترس ووحشت كودكان....با آبي......بي غذايي....بي خوابي......و......به همراه داشت........اما.......
..........اما....
....هيچ دردي بدتراز ويراني هويت يك ملت نيست......
بچه ها بزرگ ميشوند.....خرابيها وويراني ها ساخته مي شود خانواده ها ترميم ميشوندو.......ولي...با هويت از دست رفته چه بايد كرد؟سردار قادسيه پوشالي با ملتش چنان كرد كه چكمه هاي يانكي هاي بي سروپارا بر گردن خود مي بينند.وسگه به خانه هاشان هجوم برده ولي دستهايشان بسته است ومصداق واقعي يك ملت مستضعف هستند.........
..................خدايا مردم عراق راازهردوويرانگر نجاتشان بده.........
.....خدايا مارا در حفظ هويت ديني وايرانيمان ياري ده تا سرفرازباشيم....
....ايراني ايراني.....مسلمان واقعي....نه خرافاتي و نه مسلمان اسمي و شكم......
...ميلاد دو امام عزيز بر شما مبارك باشد...
+ علی ; ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱/٢٠
comment نظرات ()