يــــــــــــــزدي

نور

تابش خورشيد همانقدر حياتبخش است که ريزش باران
روشنايی دلنشين مهتاب هم به اندازه نور دلفروز خورشيد راهنماست
صف ستارگان همبسته در کهکشان راهت را به همان اندازه واضح ميکند که روشنايی روز
اما......
ماريزش باران و حيات بخشی آب را بيشتر از نور احساس ميکنيم
بدون نور راه را نميتوان جست
و....نور خورشیدرا بیشتر از سوسوی مهتاب و زیبایی ستاره می بینیم
دانش نور است و بينش کليد بهره وری از نور
قدرشان را بدانيم
همين......
علی يزدی
+ علی ; ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٤/۱٢
comment نظرات ()