يــــــــــــــزدي

جستجو

من به دنبال کسی می گردم

که بگويد طپش قلب دليلی دارد

و فراسوی زمان،

نور از پنجره ها منتظر است.

من به دنبال کسی می گردم

که به باغش گل يأس

سالها پژمرده است

و سياهي،

سپر انداخته از اميدش

و دلش روزنه ای هست

به گلخانه نور

و برای گذر نور

به اوهام درون

شيشه ی خانه او شفاف است.

من به دنبال کسی می گردم 

که بهارش جاويد

و خزان گم شده از تقويمش

و به قاموش کلامش حتی

عشق همخانه ناکامی نيست.

من به دنبال کسی می گردم

که دل او اثر داغ شقايق دارد

و نشان گذر درد به پيشانی اوست

و خدا،

رخت قرابت به تنش پوشانده

من به دنبال کسی می گردم

کز زبانش

گره سرد سکون بردارد و قيامت را فرياد کند

من به دنبال کسی می گردم...

 

سبز باشيد.

فرناز

 

 

+ علی ; ۳:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٤/۳٠
comment نظرات ()