يــــــــــــــزدي

آرام

دلاراما، تو ميدانی که من را نیست آرام

بيا ،من را بيارام

بيا آرام آرام،کنار من بيارام

که نا دل گردد آرام

تو ميدانی چه غم برد از دل آرام

بيا،آرام آرام

ببر غم را دلارام که اين دل گرددآرام

مرا آرام ،آرام،ببر پيشت دلارام،که اين دل گردد آرام

(علي)

+ علی ; ٥:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٥/۳
comment نظرات ()