يــــــــــــــزدي

کعبه،گهواره علی

خجسته باد نام خداوند،نيكوترين آفريد گار، آنكه تو را آفريد
از تو در شگفت هم نمي توانم بود
كه ديدن بزرگي ات را چشم كوچك من بسنده نيست

مور، چه ميداند كه بر ديواره اهرام چه ميگذرد
يا بر خشتي خام
تو آن بلند ترين هرمي كه ميتوان تصور كرد.
ومن آن كوچكترين مور كه بلنداي تو رادر چشم هم نميتواندداشت.
چگونه كه اين چنين بر بلنداي زبر ماسوا ايستاده اي
در كنار تنور پيرزني جاي ميگيري
وزير مهميزكودكانه ي بچگان يتيم
ودر بازار كوفه.......؟
پيش از تو هيچ اقيانوس را نمي شناختم
كه عمود بر زمين بايستد....
پيش از توهيچ خدايي را نديده بودم
كه پاي افزار وصله دار به پا كند
و مشكي كهنه بر دوش كشد
وبردگان را برادر باشد 
اي خداي نيمه شبهاي كوفه تنگ
اي روشن خدا
در شب هاي پيوسته تاريخ
اي ليله القدر
حتي اذا مطلع الفجر

 

روز تولد بزرگ مرد تاريخ مبارک

درسته كه من از حضرت علي (ع) چيزاي زيادي نمي دونم ولي همونايي كه ميدونم كافيه تا مخلصش باشم

....متحيرم چه نامم شه ملك لا فتا را

در ضمن روز پدر رو هم به همه پدران عزيز تبريک می گم، خصوصا به بابايی خودم که دوست داشتنش حد و مرزی نداره

سبز باشيد.

فرناز

 

+ علی ; ۸:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٦/۱٦
comment نظرات ()