يــــــــــــــزدي

 

ببين

بوی پرواز نمی دهد بالهايم

کدام خورشيد سهم من بود؟

کدام اوج؟

و کوچ تنها

خاطره ای...

و کوچ تنها

رنجی...

از تو کاری ساخته نيست.

ديگر هوای قفس

آزار نميدهد حنجره ام را

و نگاهم حالا چقدر راحت

با ميله ها حرف می زند

سهم من شايد

همين ارزنهای تکراری ست...!!!

 

سبز باشيد.

فرناز

+ علی ; ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٢٥
comment نظرات ()