صبر

صبر آن نیست که زمان پایانش مشخص باشد اما حتما پایان می پذیرد.

این صبر  نیست که تراانتخاب می کند بلکه این شما هستی که صبررا بر می گزینی

صبر می دود و هدکس ناتوان تر است زودتر جا کی ماند.

صبر با جوانها رابطه بهتری دارد تا سالخورده ها چون مسن ترها صبررا ازروی ناچاری انتخاب کی کنند.

صبر خودش گشایش بعداز تحمل را  ضمانت کرده است.

صبر از زیباترین جلوه های خداست.

صبر با عمل عجین است نه با خانه نشینی.

صبر مهریه ای از صداق پیوند الهی است.

صبور بودن بدون تمرین ممکن نیست.

علی

/ 0 نظر / 15 بازدید