چای فروشي حوزه هنری

امروز روزنامه ايران نوشت:
((خريد و فروش چاي به حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی سپرده شد))
خوب مبارک است انشاالله..، احتمالا فرداهم خريدوفروش قهوه به ستاد امربه معروف ونهی از منکر وپس فردا خريد و فروش تنباکو به ستادديگری واگذار می شود..
برای شاغلام ذليل مرده وکتک خورده گل آقايی دلم مي سوزد که بايد چای را از حوزه هنری تهيه کند ؛اونهم توي صف بايستدوکو پني دريافت کند..بعيد نيست حوزه هنری بعد از دعوای با شهرداری تهران با گل آقا در افتدو يا به فکر تصرف شهرداری لاهيجان باشد!!
قابل پيش بينی است که اولين فيلم جديد حوزه هنری بنام (( عطربوته های چای)) باشد ونوارهای ((چايکوفسکی))توسط حوزه هنری تکثیر شود ...وسفرهای خارجی سرپرست حوزه به ((کنایاوسیلان وکلکته))باشد .. وصدالبته سروکله((راجندراکاپور و مينا کماری و.....))درتهران
پيداشود....
تازه ترين سرود حوزه هنری بااين شعر شروع می شود:
((چرده چرده(اندک اندک) چای پرستان می سند))
اگرکارمندان سازمان نوسازی مدارس حق همکار سابقشان را ادا کنند در حياط مدرسه ها چای نشا می کنند..احيانا کارمندان سازمان برنامه هم يارانه های کارمندها را قطع می کنندوبجای آن(( چايانه)) می چپانند!!!
بعضی از کارمندهای حوزه هنری که به گذشته می انديشند،می گويندبا((زم زم))يا حداقل نيمه آن چای خوشمزه تر می شود...
بعضی از بدبين ها معتقدند چای شيرين ممنوع می شود مگر چای صاف کرده،چون موقع هم زدن چای،تفاله های چايی به رقص درمي آيند(رندها به قاشق چای خوری ((قرتی يا قر tea )) می گويند)
بنده زاده می گفت: ازاين به بعد چای ها هم بايد((چادر))سرشان کنند..العهده علی الراوی..
بعيد نيست اصلاح طلبان ازاين به بعدجناح مقابل را((چای خور))وبنياد گراها هم جناح مقابل را
((نسکافه خور))خطاب کنند..
رندی می گفت:همه قهوه خانه ها بايد به ((تيول حوزه هنری)) دربيايندو ورودبی حجاب ها وبدسبيل ها هم ممنوع..داش مشتی ها هم برای چای قندپهلو بايد دکمه شان راتابيخ گلو ببندند،پيراهن را روی شلوار بياندازند،سبيل دوگلاسی ممنوع،چماقي وهيتلري وچنگيزی هم به شرح ايضا.......
سلمانيهايی که چای دارچين می دهند حق ندارند کله مشتری را(( ژل ))بمالند و از وسط فرق باز کنند..و......

/ 0 نظر / 6 بازدید