شام غريبان

امشب شام غريبان آغاز می شود ، برای آنکس که ديشب در خانه اش آرام بود و ديگر آرام نيست....برای آنکس که ديشب کودکش را در آغوش داشت و امشب کودکی ندارد.....برای آنکس که دراولين شب عروسی همسرش رااز دست داد......برای آنکس که هم پدررا از دست داد و هم فرشته قديس عاطفه،مادرش را،اآری دارا ديگر در کنار سارا نيست..........عروسک زينب زير آوار ماند و عروسکهای مريم بدون فاطمه هستند.....دستهای دختر رضا باهمه کوچکيش قطع شده و پیکرمحمود زير آوارها مانده......اين مادر الهه است که شيون می کند،مدرسه فرشيد فروريخته ،..........سيماديشب در کنار شوفاژ خوابيده بود و شيمادرکنار بخاری ،اما امشب هردو در کنار خيابان بر پاره ای پتوی خاک آلود صورت زيبايشان را ميسايند.....،امشب شام غريبان است و آغاز دربدری، آيا در سرمای زير صفر درکوير در چادر برروی زمين خاک آلود خفته ايد؟.............آری آغاز شام غريبان است ،برای آنکس که آنچه داشت از دست داد و از فردا باشرم و آبرو منتظر کمک ديگران است....مناعت طبعش زياد.....اما نياز مند،او کمک رسان به ديگران بود اما ديگر محتاج است،نه فقط کمک مالی،نه تنها کمک جسمی.......که حتی عاطفه رانيز طلب می کند.......فاجعه دردل کوير با خانه های گلين راآن کسی می فهمد که کويری باشد.........فاجعه عميق است ......تامل نکنيم، با تسليت گفتن به خودمان فکر نکنيم مسئوليتمان به انجام رسيده،......از پا ننشينيم،حرکتی آغاز کنيم..........به نيکی نميرسيم مگرباانفاق آنچه دوست داريم،نه آنچه کهنه و مندرس واز کار افتاده است ،چشمانی،دلهايی،انسانهايی در انتظارند......به پاخيزيم......من مطمئنم مسيح ع ،معصومه س ،  نيازی به تبريک ندارند.....به ما می نگرند که چگونه  راه آنها را می پوييم ،چه بايد گفت؟...........من نميدانم .......................................يا علی

علی

/ 61 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
jaasoosi farib khorde

age emtehaan e elaahi boode, baayad begam, maa rad shodim chon 2 hafte pish too california faghad 2 nafar mordan. khabar nadaashtam ke in amrica ii haaye jahaan khaar mosalmoon shodan, to chi? baa inkaareshoon mosht e mohkami be dahaan e mosalmaan namaahaa ye aziz zadand aaaaaaaakh chesham

ترمه

منم تسليت می گم..قشنگ توصيف کرديد

roozbeh

خيلی دردآور بود هروقت تصاويرشو نگاه می کنم گريه م می گيره..

Arash

اونجا قيامته ، قيامت تو بم زودتر اومد ، نميدونم اشتباه شد يا چی ، لعنت به قيامت.

reza

دردا...دردا....درداااااااا............

مهدي( دفتر عشق ).....

سلام ...خوبي؟…..خوش ميگذره……خيلي خوشحالم كردي كه به دفتر عشق اومدي …….سربلند و سرافراز باشي…….. ماه شب تو نوراني است مهتاب است. ماه شب تو زيباست وروشن بخشي به جمع ياران عاشق است. ماه شب تو دردودلهاي تو را مفهمد. ماه شب تو مثل چهره ات زيباست.ماه شب تو همان ماه شب چهارده است. قرص كامل ماه در ميان چهره زيباي تو. نور ماه شب تو لحظه هايي پر از زيبايي ومحبت را برايت مهيا كرده است.ماه شب تو در بين همه تك است ان شبي كه ماهت در آسمان است آن ماه فقط براي تو در آسمان است و فقط براي تو ظاهر شده است. اما شب من ماهي ندارد شمعي است خاموش كه ديگر اميدي براي روشن شدن ندارد شبي تاريك است و دلگير.

بیگودی

دلم گرفت دلم گرفت از اين دنيا

محمد

اسمم محمد .. يه موقع هايی چرت و پرتکايی مينوشتم.. ولی به دلايل معلوم و نامعلوم چند صبايست که نمی قلمم يه رفيق دارم به نام علی يزدی .. خيلی کوچيکشم .. واسش احترام خاصی غائلم .. دوسش دارم .. و مخلصشم .. از دور میبوسمت علی جان .. مامانمم خوبه خوبه ...

Asghar nazemi

سلام . باتشکر و امتنان از شما .به ما سری بزن