راهزنان

دوست نداشتم ردیه ای برای شخص بنویسم اما بسیار غیر منطقی است که صفحات و دیوارهای نوشتاری خود رادر اختیار کسانی قرار دهیم که عقده های دیرینه خودرا می خواهند در صفحات ما انتشار دهند.اینها جاذبه فکری و اندیشه ای و نیز پایگاه اجتماعی در داخل کشور ندارند و در خارج از کشور در کنار قرآن سوزان وکاریکاتور کشان بر علیه حضرت رسول صلی الله علیه و آله نشسته و به مقدسات ما توهین می کنند. اززمانی که جنبش مذهبی اجتماعی سبز ها اوج گرفت و در میان مردم و روشنفکران پایگاه خوبی یافت این راهزنان موقعیتهای اجتماعی و حیثیت سیاسی آمدند تا خودرا مطرح کنند.

صفحاتی را در فیس بوک به تاسی از جوانان داخل کشور باعنوان ....فلان ایرانی ......یا بهمان سبز.....ایجاد کرده و باهمراهی موردی در جنبش سبز عده زیادی را به اصطلاح به دوستان خود می افزایند تارکورد طرفداری بزنند (معمولا بیش از 700-800 دوست به صفحه خود می آورند.)آنگاه به تحریک حرکات تند و به نحوی انتحاری پرداخته و کم کم سران جنبش سبز را نیز زیر سوال برده و به سکون و سکوت متهم می کنند.و.........مارکسیست تراز مارکس و کاتولیک تر از پاپ می شوند.از همه مهم تر این که اصل دین را نشانه می روند. این ورشکستگان که قشری از آنهارا مارکسیستهای بدون پایگاه و بهاییان و.....تشکیل می دهند فکر می کنند با حرفهای روشنفکر نمایی می توانند پایگاهی برای آینده خود ایجاد کنند.و از بودجه تصویبی آمریکا بهره ای ببرند . در مورد کمک مالی که نوش جانشان از آمریکا میگیرند و سرش دعوا می کنند و خوشگذرانی می کنند........ولی باید بدانند با گروه بازی و حمایت بازی از یکدیگر و صحنه سازی نفوذی در اندیشه  مردم ما نخواهند داشت .........

از همه مهم تر این است که ما قبل از پذیرش دوستی چنین اشخاصی در فیس بوک و افزودن آنها به عنوان دوست و اجازه دادن به آنها برای استفاده از صفحات و دیوارهابرای انعکاس عقده هاشان در موردشان بررسی کنیم البته شخصا بنادارم بااشخاصی که با دین برخورد می کنند شدیدا برخورد کرده و آنهارا به دوستانمان معرفی کنم.

جنبش سبز یک مساله داخلی است و ریشه مذهبی و ایرانی دارد و متعلق به کسانی ست که در داخل کشور به خاطر اندیشه خود تلاش می کنند نه آنها که در فراسوی آبهادر بارها و کازینو ها خوشگذرانی می کنند وشعار می بافند

/ 0 نظر / 18 بازدید