مظلوم

........امام حسين (ع) هميشه مظلوم بود، .... در طول زندگيش يه جور،زمان شهادتش يه جوره ديگه و.......
اما من فکر می کنم پس از شهادتش مظلوم تر از هميشه است........
................فرمود :"اگه دين نداريد ،آزاده باشيد".............
حالا می بيني يه عده اومدن به اسم او آزاده ها رو به بند می کشند ،وادار به سکوت می کنن
و درست بر عکس خواسته های او پیش می رن ...
................قربون مظلومیتت يا حسين (ع)............
....روزت برای پيروانت پر برکت باد....

/ 1 نظر / 5 بازدید
يکی از بچه های کوير

با سلامی به گرمی آفتاب کوير، از لطفت نسبت به کويرممنونم.کاش اين افتخار رو می داشتم که همشهری تو باشم.چشم! از شريعتی بيشتر می نويسم. هميشه پاينده باشي.